Website van Liesbeth Engelsma
Frederik Hendrik Borghardt
Frederik Hendrik Borghardt, geb. te Amsterdam circa 18901, klerk bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam op 16 jun 1915.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam op 16 jun 19154
met

Janneke Massing, dr. van Harmanus Massing en Janneke Kolk, geb. te Amsterdam circa 1888.

Bronnen:
1.BS Geboorte register (BSG2293), Type: BS Geboorte register, Archief: volgens huw.akte, Akteplaats: Amsterdam
2.BS Geboorte register (BSG1696), Type: BS Geboorte register, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Inventarisnr.: volgens huwelijksakte., Akteplaats: Amsterdam
3.BS Huwelijks register (BSH880), Type: BS Huwelijks register, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Inventarisnr.: Reg. 1 fol. 8v akte 14, Akteplaats: Amsterdam
4.BS Huwelijks register (BSH889), Type: BS Huwelijks register, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Inventarisnr.: Reg. 6D fol. 9v, Akteplaats: Amsterdam
')}