Website van Liesbeth Engelsma
Hendrik Engelsma
in
Genealogie van Steven Elberts.

Hendrik Engelsma, geb. te Amsterdam op 20 mrt 18641, stratenmaker in 1888, los werkman in 1904, woont Ridderstraat 70 Amsterdam op 14 jun 1893, woont Rechtboomsloot 59 Amsterdam in 1901, Opgenomen in het Buitengasthuis 3e paviljoen 19-12-1898, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 7 nov 19202.

tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 23 aug 18888 (getuige: O.a. Sietse Govert Veltkamp werkman 32 jaar), (gesch. te Amsterdam op 22 dec 1912)
met

Ida Bijlhouwer, dr. van Rutger Bijlhouwer en Klasina Maria van der Horst, geb. te Weesp op 22 apr 18669 volgens gezinskaart Amsterdam 1e echtgenoot, zonder beroep, dienstbode in 1888, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 7 aug 193210, tr. (beiden 47 jaar oud) (2) te Amsterdam op 25 sep 191311 (getuige: broer Johannes Jacobus Engelsma) met Petrus Joannes Engelsma, zn. van Joannes Engelsma en Johanna Wilhelmina van den Brink, geb. te Amsterdam op 25 jan 186613, korporaal stoker bij Kon. Marine in 1913. Stamboekno. 30985 doos 15 NIMH, arbeider bij Rhijnspoorweg-mij. smid, arbeider Staatsspoorwegen te Amsterdam op 15 okt 1890, ontslagen te Amsterdam op 2 sep 1892, zeeman op 4 sep 1892 uit geboorte-akte nicht Johanna Wilhelmina Engelsma. woont Ridderstraat 73 Amsterdam op 4 sep 1892, woont Westzaanstraat 39 II Amsterdam, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam op 11 jan 195312.
Volgens militieregister Amsterdam lotelingno.753 is Hendrik 08-05-1884 aangewezen bij het regiment infanterie. Gepasporteerd op 30-04-1891. Hendriks signalement is: Lengte 1.604, haar bruin, ogen blauw, knevel bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond. Bijzondere kentekenen: misvormde top aan de linkerhand.
Hendrik heeft lager onderwijs genoten.
Hendrik zat wegens diefstal 3 maanden in de gevangenis. De uitspraak werd gedaan door de Rechtbank in Amsterdam dd. 28-12-1904 en hij zat de straf uit in cel 25 van de strafinrichting Zeeland te Goes van 12-01-1905 tot 12-04-1905. Zijn gedrag aldaar was goed. Bron: Strafinrichtingen Zeeland 1812-1931inv. nr. 76 fol/blz. 618. Zeeuws Archief Middelburg.
Hendrik Engelsma en Ida Bijlhouwer
Bron GA Amsterdam. Echtscheiding: reg.1A;fol.46. + Algemeen Handelsblad 24-07-1912. Wegens onvermogen is het vonnis van de rechtbank kosteloos geplaatst.
Bij exploit van den Deurwaarder H.A. Schmitt te Amsterdam, d.d. 16 juli 1912, uitgebracht ten verzoeke van Ida Bijlhouwer, verblijvende te Amsterdam, is aan Hendrik Engelsma vroeger wonende te Amsterdam, thans zonder bekende woon- of verblijplaats, beteekend een vonnis bij verstek gewezen door de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam, Tweede Kamer d.d. 26 april 1912 tusschen de requirante als eischeres en den gerequireerde als gedaagde, bij welk vonnis het huwelijk van partijen is ontbonden verklaard door echtscheiding, met alle gevolgen daarvan. De Procureur van eischeres Mr. H.W.J.M. Keuls, Nieuwe Prinsengracht 31.
Voor Militie vrijgesteld wegens broederdienst. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1889 Amsterdam 1973 Amsterdam 84
Gerard*1890 Amsterdam 1965 Blaricum 74
Johanna*1892 Amsterdam 1893 Amsterdam 0
Hendrik*1894 Amsterdam 1957 Amsterdam 63
Maria*1897 Amsterdam 1947 Amsterdam 49
Petrus*1899 Amsterdam 1967 Amsterdam 67
Tonia*1901 Amsterdam 1996 Amsterdam 95
Nicolaas*1904 Amsterdam 1904 Amsterdam 0Bronnen:
1.BS Geboorte register (BSG95), Type: BS Geboorte register, Archiefnaam: GA Amsterdam, Inventarisnr.: no. 2 blz. 147.
2.BS Overlijdens register (BSO95), Type: BS Overlijdens register, Archiefnaam: GA Amsterdam, Archief: 11 85, Inventarisnr.: akte 6975, Akteplaats: Amsterdam
3.BS Geboorte register (BSG74), Type: BS Geboorte register, Archiefnaam: GA Amsterdam, Inventarisnr.: akte 2 117v, Akteplaats: Amsterdam
4.BS Overlijdens register (BSO74), Type: BS Overlijdens register, Archiefnaam: GA Amsterdam, Inventarisnr.: 4 102 akte 3618, Akteplaats: Amsterdam
5.BS Huwelijks register (BSH28), Type: BS Huwelijks register, Archiefnaam: GA Amsterdam, Inventarisnr.: akte 4-83, Akteplaats: Amsterdam
6.BS Overlijdens register (BSO75), Type: BS Overlijdens register, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Inventarisnr.: 16 33v akte6357, Akteplaats: Amsterdam
7.BS Geboorte register (BSG75), Type: BS Geboorte register, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Inventarisnr.: archiefkaart dochter Johanna, Akteplaats: Amsterdam
8.BS Huwelijks register (BSH37), Type: BS Huwelijks register, Archiefnaam: GA Amsterdam, Inventarisnr.: Reg.21 fol .27v akte 1993., Akteplaats: Amsterdam
9.BS Geboorte register (BSG96), Type: BS Geboorte register, Inventarisnr.: volgens Huw. akte.
10.BS Overlijdens register (BSO96), Type: BS Overlijdens register, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Inventarisnr.: archiefkaart 2e echtgenoot, Akteplaats: Amsterdam
11.BS Huwelijks register (BSH308), Type: BS Huwelijks register, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Inventarisnr.: rewg.3H;fol.12v akte 798., Akteplaats: Amsterdam
12.BS Overlijdens register (BSO747), Type: BS Overlijdens register, Archiefnaam: GA Amsterdam, Archief: 1 17v, Inventarisnr.: akte 97, Akteplaats: Amsterdam
13.BS Geboorte register (BSG747), Type: BS Geboorte register, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Inventarisnr.: archiefkaart akte 110, Akteplaats: Amsterdam
')}